13.03.2018
  3
“Ona tili darslarida ta’limiy o’yinlar”mavzusidagi taqdimotlari.
  13.03.2018
  3
Алишер Навоийни ўқиб… ( Методик тавсия. Она тили ва адабиёти, ўзбек тили дарсларида қўллаш учун)
  7.03.2018
  3
Lesson plan of R.Radjabova- the methodologist of foreign languages.

Educational: — According to the lesson’s educational purpose improve pupils’ personal qualities like behavior, education etc. to improve pupils’ ideal-political knowledge, to form their developing skills and abilities.

  14.02.2018
  3
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187-sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat ta’lim standartlari va o`quv dasturlari asosida tayyorlangan dars ishlanma

Namunaviy dars ishlanma rus tili fanidan.