13.03.2018
  3
Temuriylar salta natining inqirozga yuz tutishi.
  13.03.2018
  3
Qadimgi Yunoniston afsonalari.
  12.03.2018
  3
Abbosiylar davrida Xuroson va Movorounnahr, Abu Muslim qozg’oloni

Har  bir insonning  umri bir  kitobga  o’xshaydi. Sizning  umr  yo’lingizni   ilm  nurlari  yoritib  turishini , ezgu   sahifalari  ko’proq  bo’lishini  tilab  qolaman.

  12.03.2018
  3
Temuriylar salta natining inqirozga yuz tutishi.

Siyosiy beqarorlik,parokandalik,Sulton Husayn va Alisher Navoiy haqida o’quvchilarga  bilim berish

  12.03.2018
  5
Qadimgi Yunoniston afsonalari.

Afsonaviy ezgulik va bahodirlik timsollari-TITANLAR

  21.02.2018
  3
Укувчиларга ватан, юрт, ватанпарварлик ва ватан туйғуси тушунчалари, уларни моҳияти ҳақида маълумот бериш.

Ватан, ватанпарварлик, ватан туйғуси тушунчалари ва уларнинг маънавият тизимидаги ўрни.

  16.02.2018
  3
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187-sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat ta’lim standartlari va o`quv dasturlari asosida tayyorlangan dars ishlanma

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  2017 yil 6 apreldagi 187-sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat ta’lim standartlari  va o`quv dasturlari asosida tayyorlangan dars ishlanma.