14.08.2018
  3
  13.03.2018
  3
9-sinflar uchun”Trigonometriyani o’rgandik”mavzusida tayyorlagan tadbirssenariysi
  13.03.2018
  3
O’nlik asrlarni qo’shish va ayirish
  13.03.2018
  3
6-sinflar uchun”Matematikani o’rgandik”mavzusida tayyorlagan tadbir ssenariysi
  13.03.2018
  3
«Manfiy ishorali sonlarni qo’shish» mavzusida bir soatlik dras ishlanmasi
  13.03.2018
  3
“Trigonometrik tenglamalarni yechish”mavzusidagi BIR SOATLIK DARS ISHLANMASI
  13.03.2018
  3
O`nlik asrlarni yozilshi va o`qilishi”mavzusidagi BIR SOATLIK DARS ISHLANMASI
  13.03.2018
  4
MATEMATIKA FANIDAN o’zlashtirishi qiyin bo’lgan “Mulohazalar”mavzusi bo’ yicha kengaytirilgan holda yozilgan bir soatlik dars ISHLANMASI
  13.03.2018
  3
7-sinflar uchun “KESMALARNI O’LCHASH”mavzusidagi BIR SOATLIK DARS ISHLANMASI
  13.03.2018
  3
Mavzu:Kvadrat tengsizlik va uning yechimi