14.08.2018
  3
  13.03.2018
  3
9-sinflar uchun”Trigonometriyani o’rgandik”mavzusida tayyorlagan tadbirssenariysi
  13.03.2018
  3
O’nlik asrlarni qo’shish va ayirish
  13.03.2018
  3
6-sinflar uchun”Matematikani o’rgandik”mavzusida tayyorlagan tadbir ssenariysi
  13.03.2018
  3
Temuriylar salta natining inqirozga yuz tutishi.
  13.03.2018
  3
Qadimgi Yunoniston afsonalari.
  13.03.2018
  3
“Ona tili darslarida ta’limiy o’yinlar”mavzusidagi taqdimotlari.
  13.03.2018
  3
Алишер Навоийни ўқиб… ( Методик тавсия. Она тили ва адабиёти, ўзбек тили дарсларида қўллаш учун)
  13.03.2018
  3
«Manfiy ishorali sonlarni qo’shish» mavzusida bir soatlik dras ishlanmasi
  13.03.2018
  3
“Trigonometrik tenglamalarni yechish”mavzusidagi BIR SOATLIK DARS ISHLANMASI